Tryb załatwiania spraw

Tryb załatwiania spraw

1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie
decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi:
- dyrektor przedszkola (w ustalone dni tygodnia)*

2. Odpłatność za przedszkole:
- intendent przedszkola (w ustalone dni tygodnia)*

3. Bieżące informacje o dziecku:
- nauczycielki poszczególnych grup.

4. Konsultacje indywidualne dla rodziców:
- nauczycielki grup zgodnie z terminarzem*

* informacja dostępna na tablicy ogłoszeń.

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:33:44.
Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:33:44
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka
ul. Lipnowska 6
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Dyrektor Szkoły
Ewa Statkiewicz
Kontakt:
Tel: (054) 253-10-45
Fax:
e-mail: