Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

- sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
- sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.


Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo
ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu
przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:34:53.
Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:34:53
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka
ul. Lipnowska 6
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Dyrektor Szkoły
Ewa Statkiewicz
Kontakt:
Tel: (054) 253-10-45
Fax:
e-mail: