Struktura Organizacyjna, kadra

Struktura Organizacyjna, kadra

Strukturę organizacyjną Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą tworzą:

1. Dyrektor przedszkola
2. Kadra pedagogiczna:

1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć
logopedycznych, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, rytmiki.
2. Nauczyciel języka angielskiego
3. Nauczyciel katecheta

3. Pracownicy administracyjno-obsługowi:

1. Intendent
2. Pomoc nauczyciela
3. Kucharz i pomoc kucharki
4. Woźna oddziałowa
5. Sprzątaczka

Zadania i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników znajdują
się w statucie przedszkola

 

Kadra

Dyrektor:
mgr Emilia Nowakowska

Nauczyciele:
1. mgr Małgorzata Rutkowska
2. Zofia Przybyszewska
3. Żaneta Kalinowska
4. mgr Krystyna Bielecka
5. mgr Joanna Marciniak
6. mgr Joanna Jędrzejweska

Pracownicy administracji i obsługi
1. Agnieszka Pawlak
2. Iwona Pawłowska
3. Agnieszka Trukawka
4. Genowefa Ochmańska
5. Małgorzata Bartoszek

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:17:26 | Data modyfikacji: 2017-10-27 13:45:53.
Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:17:26
Data modyfikacji: 2017-10-27 13:45:53
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka
ul. Lipnowska 6
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Dyrektor Szkoły
Ewa Statkiewicz
Kontakt:
Tel: (054) 253-10-45
Fax:
e-mail: