Status prawny

Status prawny

 

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą
jest przedszkolem publicznym, działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191).
3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624
ze zm.)
4. Statutu Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą.


Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:13:37.
Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:13:37
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka
ul. Lipnowska 6
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Dyrektor Szkoły
Ewa Statkiewicz
Kontakt:
Tel: (054) 253-10-45
Fax:
e-mail: